10 marca 2016: Posłuszeństwo.


Szanowna Pani Poseł, Szanowny Panie Pośle:

jeśli władza wypowiada posłuszeństwo Konstytucji, to obywatele mają prawo i obowiązek wypowiedzieć posłuszeństwo władzy.

Jeśli kierownictwo organizacji łamie prawo, to członkowie tej organizacji mają obowiązek wypowiedzieć posłuszeństwo kierownictwu. Jeśli tego nie zrobią, to moralnie a także prawnie stają się przestępcami. Rozkaz szefa organizacji nie zwalnia jej członków od odpowiedzialności karnej.

Jeśli kierownik organizacji postępuje jak szaleniec, to wszyscy wokół mają obowiązek wypowiedzieć posłuszeństwo szaleńcowi. Wszyscy Państwo macie taki obowiązek. Wszyscy razem i każdy z Was z osobna.

Jak dotąd, Państwo nie czujecie się specjalnie związani Konstytucją, pomimo swojego ślubowania. W takim razie nie powinniście się czuć specjalnie związani statutem Partii.

Za łamanie Konstytucji grozi Wam sąd powszechny. Immunitet nie uchroni Was od odpowiedzialności za złą wolę i za łamanie prawa z premedytacją.

Za wypowiedzenie posłuszeństwa statutowi Partii nic Wam nie grozi. Wybór jest prosty. Podpowiada go zdrowy rozsądek oraz instynkt samozachowawczy.

Instynkt samozachowawczy staje się pilnie potrzebny.

Pozdrawiam i życzę odrobiny zdrowego rozsądku.
Wojtek Skulski, fizyk.

List wysłany do posłów PiS 10 marca 2016.
© 2016 ListyDoSejmu.org.

Wersja PDF