<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> <!-- ListyDoSejmu.org Jan/22/2016 --> <html><head> <title>Listy do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej</title> <META http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=UTF-8" > <META name="Description" content="Listy do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej."> <META name="KeyWords" content="demokracja, democracy, Poland, defense of democracy in Poland, Komitet Obrony Demokracji, KOD, Commettee for the Defence of Democracy in Poland, PiS, Prawo i Sprawiedliwosc, Law and Justice"> <META name="revisit-after" content="15 days"> <META name="robots" content="index, follow"> <META name="Robots" content="All"> <META name="Copyright" content="Copyright 2016 ListyDoSejmu.org"> <!-- link rel="stylesheet" href="/style.css" type="text/css" media="screen" --> </head> <BODY bgcolor="#FFFF9F"> <p class="just"> <!-- BEGIN JUSTIFIED TEXT --> <font face="Arial,Helvetica" size="+1" CLASS="title"> <!-----------------------------------------------> <!-------------- BEGIN MAIN TEXT ----------------> <!-----------------------------------------------> <!-- ========= NEW BLOCK OF TEXT ========= --> <font face="Arial,Helvetica" size="+2" CLASS="title"> <BR><b>21 stycznia 2016: Dziesiciu Sprawiedliwych.</b><BR> </FONT> <!-- font face="Arial,Helvetica" size="-1" --> <font face="Arial,Helvetica"> <BR> <i>Ksiga Rodzaju, Bg w go[cinie u Abrahama: O, racz si nie gniewa, Panie, je[li raz jeszcze zapytam: gdyby znalazBo si tam dziesiciu? OdpowiedziaB Pan: Nie zniszcz przez wzgld na tych dziesiciu.</i> <BR><BR> <b>Szanowna Pani PoseB:</b> <BR><BR> przyszedB chyba czas, aby ka|dy poseB i posBanka zadali sobie pytanie "czy jestem jedn z tych dziesiciu osob, ktore powstrzymaj gro|c katastrof"? Czy jestem jednym z tych, ktorzy pomog odzyska dobre imi Polski w [wiecie? Czy chc spojrze prawdzie w oczy i wycign wnioski z ostatnich dwu miesicy? <BR><BR> Wielki Polak, papie| i [wity Jan PaweB II pozostawiB po sobie polityczne dziedzictwo. Jest nim zjednoczona i bezpieczna Europa. O to walczyB i po to przeciwstawiaB si wschodniemu totalitaryzmowi. Czy uczciwy czBowiek mo|e demolowa spu[cizn Jana PawBa II? <BR><BR> Wasze dziaBania prowadz Polsk prosto w rce Putina. Czy Polak albo Polka mo|e pod|a do kolejnej narodowej klski, jak bdzie zwizanie si Polski ze wschodnim totalitaryzmem? <BR><BR> W cigu dwu miesicy okazaBo si, ze program wyborczy byB tylko wybiegiem. To, co byBo obiecywane, nie jest realizowane i zapewne nigdy nie bdzie, bo po prostu nie ma na to [rodkw (co nie powinno by zaskoczeniem). To, co jest realizowane, nie byBo ujawnione w czasie kampanii. Gdyby byBo, nigdy nie zdobyliby[cie wikszo[ci. Program wyborczy okazaB si fortelem. Czy uczciwy czBowiek mo|e w tym uczestniczy? <BR><BR> W przeszBo[ci dzielni ludzie spdzali lata w wizieniu w obronie swojej uczciwo[ci. Dzisiaj mo|na byc uczciwym nie pBacc takiej ceny. PoseB na Sejm nie trafi do wizienia, je[li powie "nie". Jedyne, co grozi za uczciwo[, to wsciekBo[ jednego czBowieka. To nie jest wysoka cena za przyzwoito[. Czy Pani ma odwag, aby sBu|y Polsce i wyborcom, zamiast pokornie wypeBnia polecenia jednej osoby prowadzcej kraj do przepa[ci? <BR><BR> PrzyszedB czas, aby zapytac samego siebie "czy nadal chc uczestniczy w demolowaniu kraju, jego wizerunku, i jego przyszBo[ci"? Czy zdobd si na odwag i bd jedn z tych dziesiciu osb, ktore ocal dziedzictwo polityczne Jana PawBa II i dobre imi kraju? <BR><BR> Jedynym, co moze ocalic Polsk od katastrofy, jest Pani sumienie i odwaga powiedzenia "dosy". Zycz Pani, aby Pani si nimi kierowaBa przez reszt swojej kadencji. <BR><BR> Pozdrawiam i |ycz wszystkiego najlepszego. <BR> Wojtek Skulski, fizyk </p> <!-- END OF JUSTIFIED TEXT --> <!-------- Picture of a small envelope --------> <!-- IMG SRC="picts/mail.gif" HEIGHT=45 WIDTH=45 border="0" --> </p> <!-- END JUSTIFIED TEXT --> <!--------------------------> <!---- END MAIN TEXT -------> <!--------------------------> <!-------------------------------> <!------ DATE and copyright -----> <!-------------------------------> <FONT face="Arial,Helvetica" size="-1"> List wysBany do posBw PiS 21 stycznia 2016. <BR> &copy; 2016 ListyDoSejmu.org. <BR><BR> <a target="main" href="PDF/List_do_Sejmu_21_stycznia_2016_K.pdf">Wersja PDF do posBanek</a> <BR> <a target="main" href="PDF/List_do_Sejmu_21_stycznia_2016_M.pdf">Wersja PDF do posBw</a> <BR> </FONT> </BODY> </HTML>