<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> <!-- ListyDoSejmu.org Jan/22/2016 --> <html><head> <title>Listy do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej</title> <META http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=UTF-8" > <META name="Description" content="Listy do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej."> <META name="KeyWords" content="demokracja, democracy, Poland, defense of democracy in Poland, Komitet Obrony Demokracji, KOD, Commettee for the Defence of Democracy in Poland, PiS, Prawo i Sprawiedliwosc, Law and Justice"> <META name="revisit-after" content="15 days"> <META name="robots" content="index, follow"> <META name="Robots" content="All"> <META name="Copyright" content="Copyright 2016 ListyDoSejmu.org"> <!-- link rel="stylesheet" href="/style.css" type="text/css" media="screen" --> </head> <BODY bgcolor="#FFFF9F"> <p class="just"> <!-- BEGIN JUSTIFIED TEXT --> <font face="Arial,Helvetica" size="+1" CLASS="title"> <!-----------------------------------------------> <!-------------- BEGIN MAIN TEXT ----------------> <!-----------------------------------------------> <!-- ========= NEW BLOCK OF TEXT ========= --> <font face="Arial,Helvetica" size="+2" CLASS="title"> <BR><b>O mnie</b><BR> </FONT> <!-- font face="Arial,Helvetica" size="-1" --> <font face="Arial,Helvetica"> <BR> Nazywam si Skulski. Wojtek Skulski. Jestem absolwentem WydziaBu Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Z zawodu jestem fizykiem jdrowym. Od wielu lat zajmuj si projektowaniem aparatury pomiarowej dla potrzeb fizyki jdrowej i astrofizyki. Jestem wspoBautorem ponad stu czterdziestu publikacji naukowych z tych dziedzin nauki (w dniu 22 stycznia Research Gate naliczyB 147 sztuk). Jesli kto[ chce wiedzie wicej, to nie jest trudno znalez szczegoBy przy pomocy wyszukiwarki. <!-- ========= NEW BLOCK OF TEXT ========= --> <font face="Arial,Helvetica" size="+2" CLASS="title"> <BR> <BR><b>Listy do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej</b><BR> </FONT> <!-- font face="Arial,Helvetica" size="-1" --> <font face="Arial,Helvetica"> <BR> Na tej stronie internetowej mo|ecie si PaDstwo zapozna z moimi listami do Sejmu, Senatu, Prezydenta, oraz innych organow i politykow Rzeczpospolitej Polskiej. <BR><BR> Jak PaDstwo pewnie wiecie, od zeszBej jesieni demokracja w Polsce zamieniBa si w "demokratur" i pod|a w kierunku dyktatury. W tej sytuacji postanowiBem wyrazi moje zdanie i zapozna z nim posBow na Sejm oraz inne osoby wymienione powy|ej. <BR><BR> Zapraszam do lektury i dziekuj za zainteresowanie. <BR><BR> Bd zobowizany, jesli rozpowszechnicie PaDstwo informacje o tej stronie i skierujecie do niej swoich znajomych. </FONT> </p> <!-- END OF JUSTIFIED TEXT --> <!-- ========= BLOCK OF unjustified TEXT ========= --> <FONT face="Arial,Helvetica"> <a href="Contact.htm">Kontakt.</a> <BR> </FONT> <!-------- Picture of a small envelope --------> <!-- IMG SRC="picts/mail.gif" HEIGHT=45 WIDTH=45 border="0" --> </p> <!-- END JUSTIFIED TEXT --> <!--------------------------> <!---- END MAIN TEXT -------> <!--------------------------> <!-------------------------------> <!------ DATE and copyright -----> <!-------------------------------> <FONT face="Arial,Helvetica" size="-1"> Ostatnia modyfikacja: 30 kwietnia 2016. <BR> &copy; 2016 ListyDoSejmu.org. </FONT> </BODY> </HTML>